Važno

Dešavanja na finansijskim tržištima koja su izazvala i nastanak Globalne ekonomske krize inicirala su povećanje nivoa garantovanih depozita u svim zemljama koje imaju sisteme za zaštitu depozita.

Prenošenjem efekata finansijske krize sa američkog na evropska tržišta, zemlje članice Evropske Unije su u oktobru 2008. godine pojedinačno, podigle nivo garantovanih depozita sa važećih 50.000 € na puni iznos depozita.

U istom periodu, radi zaštite crnogorskog bankarskog sektora od posljedica prisutne svjetske finansijske krize i očuvanja njegove sigurnosti i stabilnosti, Vlada Crne Gore, u oktobru 2008. godine odlučila se na donošenje specijalnih mjera za očuvanje likvidnosti i solventnosti banaka koje su osnovane i posluju u Crnoj Gori("Zakon o mjerama za zaštitu bankarskog sistema", Službeni list Crne Gore 64/08, 27 oktobar, 2008. godine) . Ovaj zakon je bio kao privremena mjera i njegova primjena je prestala 1. januara 2010 godine.

U cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i sprječavanja narušavanja jedinstvenog tržišta, u martu 2009. godine usvojena je Direktiva 2009/14/EC kojom su države članice EU obavezane na ujednačavanje visine garantovanih depozita i skraćenje roka za isplatu garantovanog depozita. Ovom Direktivom je garantovani depozit utvrđen u visini od 50.000 EUR, s tim da je ostavljena mogućnost da se u redovnoj proceduri usvajanja akata razmotri mogućnost povećanja garantovanog depozita na iznos od 100.000 EUR.

Ključne odredbe direktiva kojima se reguliše sistem garantovanja depozita su implementirane kroz odredbe novog Zakona o zaštiti depozita (Službeni list CG 44/10), koji je stupio na snagu 07 avgusta 2010 godine

Zakonom je, u skladu sa direktivama:

- obezbijeđeno uspostavljanje sistema za zaštitu depozita u koji su uključene sve banke, kao i filijale banaka koje posluju van Crne Gore;
- povećan nivo garantovanog depozita sa 5.000 € na 50.000 €, s tim što se kroz prelazno rješenje uvodi postepeno povećanje iznosa garantovanog depozita, i to tokom 2010. i 2011. iznos od 20.000 €, a tokom 2012. godine iznos od 35.000 €.

Takođe su izvršene promjene:

- u načinu utvrđivanja garantovanog depozita, tako što se ukupni depoziti jednog deponenta se umanjuju samo za iznos dospjelih obaveza (ranije za iznos ukupnih obaveza) i
- skraćen rok za isplatu garantovanog depozita tako da isplata mora početi najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja (ranije 60 radnih dana), uz mogućnost da se, na zahtjev stečajnog upravnika, ovaj rok produži za još radnih 10 dana. Kroz prelazno rješenje uvodi se postepeno skraćivanje početka roka isplate, tako da će u periodu do 31. decembra 2011. godine isplata garantovanih depozita početi najkasnije u roku od 45 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja.

 

Početna stranica