Važno

Dešavanja na finansijskim tržištima koja su izazvala i nastanak Globalne ekonomske krize inicirala su povećanje nivoa garantovanih depozita u svim zemljama koje imaju sisteme za zaštitu depozita.

Prenošenjem efekata finansijske krize sa američkog na evropska tržišta, zemlje članice Evropske Unije su u oktobru 2008. godine pojedinačno, podigle nivo garantovanih depozita sa važećih 50.000 € na puni iznos depozita..

U istom periodu, radi zaštite crnogorskog bankarskog sektora od posljedica prisutne svjetske finansijske krize i očuvanja njegove sigurnosti i stabilnosti, Vlada Crne Gore, u oktobru 2008. godine odlučila se na donošenje specijalnih mjera za očuvanje likvidnosti i solventnosti banaka koje su osnovane i posluju u Crnoj Gori("Zakon o mjerama za zaštitu bankarskog sistema", Službeni list Crne Gore 64/08, 27 oktobar, 2008. godine) . Ovaj zakon je bio kao privremena mjera i njegova primjena je prestala 1. januara 2010 godine.

U cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i sprječavanja narušavanja jedinstvenog tržišta, u martu 2009. godine usvojena je Direktiva 14/49/EC kojom su države članice EU obavezane na ujednačavanje visine garantovanih depozita i skraćenje roka za isplatu garantovanog depozita. Ovom Direktivom je garantovani depozit utvrđen u visini od 50.000 EUR, s tim da je ostavljena mogućnost da se u redovnoj proceduri usvajanja akata razmotri mogućnost povećanja garantovanog depozita na iznos od 100.000 EUR.

Ključne odredbe direktiva kojima se reguliše sistem garantovanja depozita su implementirane kroz odredbe novog Zakona o zaštiti depozita (Službeni list CG 44/10), koji je stupio na snagu 07 avgusta 2010 godine

Zakonom je, u skladu sa direktivama:

- obezbijeđeno uspostavljanje sistema za zaštitu depozita u koji su uključene sve banke, kao i filijale banaka koje posluju van Crne Gore;
- povećan nivo garantovanog depozita sa 5.000 € na 50.000 €, s tim što se kroz prelazno rješenje uvodi postepeno povećanje iznosa garantovanog depozita, i to tokom 2010. i 2011. iznos od 20.000 €, a tokom 2012. godine iznos od 35.000 €.

Takođe su izvršene promjene:

- u načinu utvrđivanja garantovanog depozita, tako što se ukupni depoziti jednog deponenta se umanjuju samo za iznos dospjelih obaveza (ranije za iznos ukupnih obaveza) i
- skraćen rok za isplatu garantovanog depozita tako da isplata mora početi najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja (ranije 60 radnih dana), uz mogućnost da se, na zahtjev stečajnog upravnika, ovaj rok produži za još radnih 10 dana.

U cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i daljeg jačanja osiguranja depozita, u aprilu 2014.godine usvojena je Direktiva 14/49EC.

 

Početna stranica