Upravni odbor fonda za zaštitu depozita

Darko Bulatović - Predsjednik Upravnog odbora

mr Bojana Bošković - član

prof. dr Marko Backović - član