Upravni odbor fonda za zaštitu depozita

Darko Bulatović - Predsjednik Upravnog odbora

mr Ivan Radulovic - član

prof. dr Marko Backović - član