Marković (Miće) Predrag CV

Rodjen 01.10.1954 godine, u Bistrici, opština Mojkovac, Crna Gora.

Ekonomski fakultet u Titogradu, završio 1979 godine.


Radno angažovanje:
1. Pripravnički staž odradio u KID «Vukman Kruščić» u Mojkovcu 1979/80;

2. Šef knjigovodstva i finansijski direktor KID «Vukman Kruščić» u Mojkovcu od 1981-1983;

3. Komercijalni i finansijski rukovodilac u fabrici namjenske proizvodnje «Krušik» Valjevo, OOUR «4 movembar» Mojkovac, od 1983 do maja 1985 (odgovoran za nabavku i prodaju proizvoda);

4. Predsjednik skupštine opštine Mojkovac od maja 1985 do maja 1986;

5. Direktor tekstilne fabrike u Mojkovcu od maja 1986 do kraja 1989 (osnivanje, investiciona izgradnja i puštanje u proizvodnju);

6. Rukovodilac predstavništva «Agropanonija» Vršac, za Crnu Goru od 1990 do juna 1991;

7. Načelnik Finansijske policije RCG od 1991 do kraja 1994 godine (ustanovljena Finansijska policija i sprovedena reorganizacija poreskog organa-lokalne poreske uprave objedinjene u republičku);

8. Pomoćnik direktora Direkcije javnih prihoda Republike Crne Gore (odgovoran za kontrolu i rukovođenje Finansijskom policijom) od 1994 do 1996;

9. Direktor Poreske Uprave Crne Gore od 1996 do 2004 (u navedenom periodu je sprovedena druga poreska reforma i uvođenje PDV - VAT);

10. Predsjednik Upravnog Odbora Fonda za zaštitu depozita od septembra 2004 do septembra 2010 godine;

11. Od oktobra 2010 godine,  direktor Fonda za zaštitu depozita.


Govori i piše Ruski, služi se Njemačkim i Engleskim jezikom. Završio više domacih i inostranih specijalističkih kurseva iz poreske i finansijske oblasti; Jedan od koautora Zakona o zaštiti depozita; Oženjen Mirom i ima tri kćeri Marija, Branka i Nina.