ZAKONI

Predlog Zakona o zastiti depozita

Zakon o zastiti depozita ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10, 40/11,47/15)

Zakon o bankama  (˝Sl. list Crne Gore", br. 17/08, 44/10, 40/11)

Zakon o mjerama za zaštitu bankarskog sistema
(Prestao da vazi 31.12.2009 godine)

Zakon o Centralnoj banci Crne Gore("Sl. list Crne Gore", br. 40/10,46/10,6/13,70/17)

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka ("Sl. list RCG", br. 47/01, "Sl. list Crne Gore", br. 62/08, 44/10)

Zakon o Savjetu za finansijsku stabilnost (»Sl. list CG« 44/10 )

Direktiva 94/19/EC (prestaje da vazi)

Directiva 14/49/ EC

Core Principles

STATUT

Statut FZD (»Sl. list CG«, br. 7/15,76/17 )

ODLUKE

Odluka o visini stope i nacinu obracuna godisnje premije za 2019. godinu(»Sl. list CG«, br.71/18)

Odluka o visini stope i nacinu obracuna godisnje premije za 2018. godinu(»Sl. list CG«, br.76/17)

Odluka o visini stope i nacinu obracuna godisnje premije za 2017. godinu (»Sl. list CG«, br. 66/16)

Odluka o visini stope i nacinu obracuna godisnje premije za 2016. godinu (»Sl. list CG«, br. 58/15)

Odluka o visini stope i nacinu obracuna godisnje premioje za 2015. godinu (»Sl. list CG«, br. 47/14)

Pravilnik o obavještavanju deponenata i potencijalnih deponenata o sistemu zaštite depozita (»Sl. list CG«, br. 16/12)

Odluka o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita (»Sl. list CG«, 76/17,86/17,17/19)

Odluka o mjesecnim izvjestajima koje banka dostavlja Fondu
(»Sl. list CG«, br. 66/12)

OBRASCI

UPUTSTVO za popunjavanje mjesečnog izvještaja GD
(»Sl. list CG«, br. 66/12)

UPUTSTVO za popunjavanje mjesečnog izvještaja UD
(»Sl. list CG«, br. 66/12)

OBRAZAC Mjesečni izvještaj GD (»Sl. list CG«, br. 66/12)

OBRAZAC Mjesečni izvještaj UD (»Sl. list CG«, br. 66/12)

DOKUMENTA

Plan Integriteta Fonda za zastitu depozita

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič za pristup informacijama

Rješenje br.83-2 od 13.03.2017.god.

JAVNE NABAVKE

Pravilnik o sprovodjenju nabavki male vrijednosti

Pravilnik o načinu sprovodjenja hitnih nabavki