Kad i kako se isplaćuje garantovani depozit?

Isplata garantovanih depozita iz sredstava Fonda mora početi najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja, uz mogućnost da se, na zahtjev stečajnog upravnika, ovaj rok produži za još 10 radnih dana.

Fond za zaštitu depozita organizuje isplatu preko jedne ili više banaka, o čemu će deponenti biti lagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog informisanja.