Koji su ciljevi zaštite depozita?

Osnovni cilj zaštite depozita jeste da se građani, kao i preduzeća, osiguraju od gubitka u slučaju propasti banke u kojoj imaju račun ili ušteđevinu. Time se, istovremeno, podstiče i jačanje povjerenja u banke, što indirektno utiče na povoljnije bankarske usluge.

Važan cilj sistema zaštite depozita, u Crnoj Gori i svugdje u svijetu, jeste doprinos ukupnoj finansijskoj stabilnosti zemlje. Banke posluju s povećanim rizikom, jer rade s pozajmljenim novcem i imaju obaveze prema velikom broju deponenata, tako da stečaj jedne banke i nemogućnost da deponentima obezbijedi raspolaganje njihovim sredstvima, može ciklično uticati na stabilnost cjelokupnog finansijskog sistema.