EFDI (The European Forum of Deposit Insurers) – Evropski forum institucija za osiguranje depozita

Fond za zaštitu depozita je od 11. novembra 2004. godine član EFDI - Evropskog foruma institucija za osiguranje depozita.

EFDI je osnovan 11. oktobra 2002. godine u Beču. Forum ima 46 članova iz 35 evropskih zemalja. Cilj EFDI je da doprinese stabilnosti finansijskih sistema, kroz promociju evropske saradnje u oblasti osiguranja depozita, kao i da omogući i olakša razmjenu iskustava i informacija o pitanjima od zajedničkog interesa i značaja.

Zemlje osnivači EFDI su: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Slovačka, Španija, Švedska i Velika Britanija.

IADI – Međunarodna asocijacija institucija za osiguranje depozita

( INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS)

IADI je neprofitna organizacija osnovana po švajcarskom zakonu. Njen cilj je doprinos stabilnosti finansijskih sistema, kroz promovisanje međunarodne saradnje u oblasti osiguranja depozita, i obezbjeđivanje međunarodnih kontakata među institucijama za osiguranje depozita i zainteresovanih strana u svijetu.

Prioriteti IADI su:

  • Jačanje razumijevanja zajedničkih interesa i pitanja koji se odnose na osiguranje depozita
  • Postavljanje vodiča koji će doprinijeti efektivnosti sistema osiguranja depozita, vodeći računa o specifičnim okolnostima u svakoj zemlji
  • Obezbjeđivanje razmjene iskustava i informacija o osiguranju depozita kroz obuku, razvoj i edukativne programe, kao i savjetodavna podrška uspostavljanju i razvijanju efikasnog sistema osiguranja depozita
  • Istraživanja pitanja koji se odnose na osiguranje depozita

 

KfW Bankarska grupa

KfW Bankarska grupa jedna je od 10 najvećih banaka u Njemačkoj a već više od 50 godina potvrđuje se kao efikasna razvojna banka.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) osnovana je 1948. godine, čak prije formiranja Savezne Republike Njemačke. Istorija osnivanja banke čvrsto je isprepletena sa smjerom i sadržajem razgovora između SAD i Britanskih vojnih vlasti o budućoj strukturi bankarskog sistema u Njemačkoj.

Danas, KfW Bankengruppe (KfW bankarska grupa) podstiče ekonomski, društveni i ekološki razvoj, ne samo u Njemačkoj, već u globalnim razmjerama. Svojim dugoročnim, niskokamatnim zajmovima, KfW potpomaže mala i srednja preduzeća, stimuliše inovacije i tržište akcijskog kapitala, unaprjeđuje zaštitu životne sredine i podstiče razvoj infrastrukture na nivou opština. Uloga KfW Bankengruppe ne ograničava se na investiciono finansiranje u Njemačkoj, već je banka uključena i u izvoz i projektno finansiranje, podršku zemljama u razvoju i savjetodavne i druge usluge.

KfW u Crnoj Gori

U Crnoj Gori, KfW je prisutna od 2000. godine, kao mandatar Njemačke Vlade i njenog Ministarstva za međunarodnu saradnju, finansirajući projekte u vrijednosti od 55 miliona €, u sljedećim oblastima:

Energetika:

•  Rehabilitacija HE Perućica u iznosu od 8.6 miliona € (u toku)

•  Izgradnja 400 kV dalekovoda Tirana – Podgorica (na teritoriji CG), u iznosu od 10 miliona € (u pripremi)

•  “Energetska efikasnost” - u ukupnom iznosu od 8 miliona €, u vidu kredita posredstvom lokalnih banaka (u pripremi)

•  U pripremi su krediti za rehabilitaciju HE “Perućica” kao i još nekoliko manjih objekata iz sastava EPCG

Snabdijevanje vodom i tretman otpadnih voda na primorju:

U projekat, koji obuhvata 6 primorskih opština i Cetinje, do sada je investirano 5 miliona €, uz dodatnih 3.8 miliona € za tehničku pomoć i institucionalni okvir. Marta 2005. godine osnovano je regionalno uslužno preduzeće “VODACOM” d.o.o, za koje je obezbijeđeno dodatnih 13 miliona € za investicije i 1 milion € za tehničku pomoć. Slijedi izrada Masterplana snabdijevanja vodom (1 milion €)

Putna infrastruktura:

•  Donacija od 7.5 miliona € za 4 projekta na putnom pravcu Podgorica – Kosovo

Bankarski sektor:

•  “Obrtni fond” od 20 miliona €, koji preko lokalnih banaka dodjeljuje kredite za mala i srednja preduzeća (17000 kredita u vrijednosti od 35 miliona €)

•  “Razvojni kredit” za 1 komercijalnu banku od 5 miliona €

•  “Osnivački ulog” u iznosu od 3 miliona € za Fond za zaštitu depozita